Автоматизація обліку нематеріальних активів

курсовая работа

Вступ

З розвитком ринкових відносин в складі майна підприємств зявився новий вид засобів, відмітною особливістю яких є відсутність матеріально-натуральної форми - нематеріальні активи. Повне визначення даного виду засобів зявилося лише в 1994 році з затвердженням нового Положення про бухгалтерський облік та звітності.

В сучасних умовах формування повної інформації про господарські процеси практично неможливо без інформації про нематеріальні активи. Даний вид необоротних активів вже має повсюдне застосування, і тому, щоб вести бухгалтерський облік в організації відповідно до законодавчими і нормативними актами, необхідно розгляд питань обліку нематеріальних активів.

Найбільш поширеною програмою з ведення бухгалтерського обліку в нашій країні є система «1С: Підприємство»фірми «1С». «1С: Підприємство»є універсальною системою для автоматизації бухгалтерського обліку та обліку нематеріальних активів.

Документальне оформлення руху нематеріальних активів. В даний час відсутні які-небудь рекомендації щодо документального оформлення руху нематеріальних активів. Тому організації повинні самі розробляти форми відповідних документів виходячи з Положення про документи і документообіг в бухгалтерському обліку і Закону про бухгалтерський облік, визначили перелік обовязкових реквізитів в документах, і особливостей враховуються обєктів.

У відповідності з особливостями нематеріальних активів у документах щодо їх надходження та вибуття повинна бути дана їх характеристика, вказані порядок і термін використання, первісна вартість, норма амортизації, дата введення та виведення з експлуатації я деякі інші реквізиту. Особливу увагу слід звернути на правильність оформлення переходу права на володіння нематеріальними активами. Наприклад, придбання права на обєкти, що охороняються патентним правом (винаходи, корисні моделі тощо), повинні підтверджуватися відповідними ліцензійними договорами, зареєстрованими в Патентному відділі. Придбані права повинні бути оформлені договорами з юридичними або фізичними особами. Набуття права на користування природними ресурсами можливе лише за наявності документів, що підтверджують права продавців або засновників і оформленні передачі права відповідно до встановленого законодавством порядку.

Особливістю деяких нематеріальних активів як обєктів обліку (наприклад, "ноу-хау") є необхідність вжиття заходів щодо їх захисту. З цією метою доцільно розробити особливі внутрішні правила охорони таких обєктів, передбачивши в них список осіб, які мають право на ознайомлення з ними, зобовязання цих осіб не розголошувати відповідні відомості та їх посадові інструкцій, а також інші необхідні відомості.

Метою курсової роботи є автоматизація на підприємстві обліку нематеріальних активів.

Завдання для автоматизації обліку нематеріальних активів:

- Вивчити методи обліку нематеріальних активів у бухгалтерії підприємства;

- Створити конфігурацію з нуля за допомогою системи 1С: Підприємство;

- Створити план рахунків, константи, довідник «НМА», документи «Поступление НМА», «Прекращение срока действия НМА», «Принятие к учету НМА», «ПередачаНМА», журнал «Облік НМА», перерахування, обробку «Відомості про організацію», види субконто.

Для цього мною буде створена конфігурація з обліку нематеріальних активів, яку можна впроваджувати на підприємство.

У роботі наведені також бухгалтерські проводки, що відображають основний набір господарських операцій. Наприкінці роботи наводиться список використаної літератури.

Делись добром ;)